Followers

Thursday, April 22

Amalan bidaah di negara kita

Posted by Abdullah Imrran As-Sabar on 5:27 PM 0 comments


Alhamdulillah segala syukur ke atas Allah SWT dan rahmatNya, selawat dan salam ke atas

Junjungan Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat, Tabi’in, Tabi’ Tabi’in dan seluruh

Muslimin Muslimat yang menjunjung tinggi syariat Pencipta sekalian alam.

Risalah yang ringkas ini berkisar mengenai beberapa amalan bid’ah yang berlaku di dalam

kehidupan umat Islam amnya dan di Malaysia khasnya. Seperti yang diketahui, Allah SWT

telah menurunkan Islam dengan penuh syumul, yakni sempurna dan meliputi segenap segi

kehidupan manusia.

Firman Allah SWT:

Maksudnya:

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan agama kamu, Aku telah penuhkan nikmatKu

untuk kamu dan Aku hanya meredhai Islam sebagai agamamu”.19

Maka amalan-amalan bid’ah ini menafikan pensyariatan Allah SWT dan menunjukkan

bahawa di dalam Islam masih ada ruangan yang tidak diisi, sedangkan Nabi Muhammad

SAW tidak berkata melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT. Oleh yang

demikian, andainya Rasulullah SAW menyuruh para pengikutnya melakukan sesuatu amalan

dan yang lainnya tidak dilakukannya maka sesungguhnya itulah yang benar datangnya dari

Tuhan Sekalian Alam, Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Wahai umat Islam,

taatilah suruhan Allah Jalla Wa Ala dan PesuruhNya Muhammad SAW, dan jauhilah kamu

dari segala laranganNya, semoga kita diberkati Allah SWT di dunia dan di akhirat.

KEMBALI KEPADA AL-QUR’AN DAN AS-SUNNAH

Firman Allah SWT

Maksudnya:

Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul”20

“Dan apa – apa yang kamu perselisihkan tentang sesuatu, maka hukumnya kepada Allah”21

“Tidak ada suatupun yang Kami lewatkan dalam Kitab”22

Dan ketika datangnya Imam – Imam yang berempat, mereka telah mencurahkan segala

kemampuan yang ada pada mereka buat memperkenalkan agama ini dan membimbing

manusia dengannya, mereka larang orang yang bertaklid – iaitu mengikut secara membabi

buta tanpa mengetahui dalil dan alasannya dengan berkata : “TIDAK SEORANGPUN

BOLEH MENGIKUTI PENDAPAT KAMI TANPA MENGETAHUI ALASAN KAMI”23

Pernyataan ini jelas melarang kita daripada menurut sesuatu mazhab tanpa mempelajari

selok belok hukum – hakam Fiqh Islam. Namun, kini kita dapati banyak umat Islam hanya

mengikut satu mazhab tertentu sahaja, sedangkan para Imam ini hanya membantu

menunjukkan hukum Allah berdasarkan ilmu pengetahuan mereka tetapi tidaklah ianya

muktamad atau maksum sebagamana amalan dan pertunjuk daripada Rasulullah SAW.

Ingatlah segala amalan Nabi Muhamamad SAW telah diakui Allah SWT sebagai WahyuNya.

Firman Allah SWT. Maksudnya:

19 Al-Ma’idah (5:3)

20 An-Nisa’ : 59

21 As-Syura: 10

22 Al-An’am : 38

23 Fiqh Sunnah, Jilid 1-2, Sayyid Sabiq, pg 27

Pembahagian bid’ah: Bid’ah Hasanah & Bid’ah Dhalalah

Mengikut Ahlus-Salaf:

Bid’ah Hasanah: Ciptaan yang baik yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan (kebendaan)

semata. Maka bid’ah (ciptaan) ini diharuskan dan digalakkan oleh Islam. Contoh: penciptaan

kereta, kapalterbang dan komputer.

Bid’ah Dhalalah: Ciptaan yang menyesatkan, iaitu segala apa yang bersangkutan dengan

amal ibadah atau urusan agama (syara’). Haram menambah-nambah amalan sedia ada

kerana agama Islam telahpun lengkap dan sempurna.

ANTARA AMALAN-AMALAN BID’AH TERSEBUT:

Berzikir beramai-ramai selepas solat

Imam As-Syafie mengharamkan berzikir dengan cara mengangkat suara selepas

menunaikan sembahyang fardhu. Imam Syafie hanya menggalakkan para jemaah berzikir

secara sendirian.26

Imam As-Syafie menyatakan bahawa perbuatan Nabi SAW menyaringkan suara takbir adalah

untuk mengajar para Sahabat tentang zikir tersebut, sesudah itu Rasulullah SAW tidak lagi

menyaringkannya.

Bacaan yang disukai Imam As-Syafie ialah masing-masing imam dan ma’mum membaca

sekadar yang dapat didengari sendiri dengan tidak berzikir secara berjemaah.27

Prof. T.M. Hasbi As-Siddiqi: ‘Antara Bid’ah itu ialah membaca istighfar serentak dengan

mengangkat suara sesudah salam. Yang sunat, kita masing-masing membaca istighfar

sendiri (juga ketika berwirid dan berdoa).28

Bertahlil sempena kematian seseorang

Imam As-Syafie dan Imam Malik tidak pernah mengatakan ibadah badaniah yang khusus

seperti sembahyang dan membaca Al-Quran sampai kepada si mati.29

Imam As-Syafie dan ulama lain:

24 Al-Najm (3 – 4)

25 H/R Muslim

26 Al-Umm, Jilid I, hlm 127, Bab Kalam Al-Imam wa julusihi ba’da As-Solat

27 Sembahyang Nabi SAW, hlm 18, Abdullah Al-Qari Hj Salleh

28 As-Sunan Wal Mubtadi’at, hlm 119, Prof. T.M. Hasbi

29 Al-Ibda’ fi Mudhar Al-Ibtida’, hlm 245, Syeikh Ali Mahfuz

“Apa yang dilakukan manusia (hari ini) iaitu berkumpul (buat kenduri) di (rumah) keluarga si

mati dan menyediakan (makanan) hidangan, adalah perbuatan bid’ah yang mungkar. Dan

orang yang membanterasnya adalah diberi pahala”.30

Imam An-Nawawi:

“Adapun menyediakan hidangan makanan oleh keluarga si mati dan mengumpulkan manusia

(orang ramai untuk berkenduri) di rumah (keluarga si mati) adalah tidak pernah sama sekali

ada nasnya (dalilnya). Perbuatan tersebut adalah bid’ah yang tidak pernah disunnahkan”.31

Imam As-Syafie:

“Aku memakruhkan berkumpul (di rumah si mati) walaupun bukan untuk tangisan”.32

“Adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan berkumpul beramai-ramai di

rumah tersebut maka itu adalah bid’ah bukan Sunnah”.33

Ertinya: “Dari Ibnu Jarir bin Abdullah berkata: Kami menganggap berkumpul beramai-ramai

(kenduri) di rumah si mati dan menyiapkan makanan sebagai ratapan”.34

Caranya yang sebenar sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW ialah dengan menghulurkan

bantuan (makanan atau lain-lain keperluan) kepada keluarga si mati. Sabda Rasulullah SAW:

Ertinya: “Semasa kematian Ja’far, Rasulullah SAW pulang menemui keluarga baginda

dan bersabda: Sesungguhnya keluarga Ja’far sedang sibuk dengan urusan kematian,

maka buatkanlah untuk mereka makanan”.350 Responses so far: